База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО СКЛАДУ СИЛ І ЗАСОБІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЩОДО ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

держреєстрації 0111U004855

Звіт про НДР: 157 с., 10 рис., 2 додатка, 28 джерел.

Об’єкт дослідження: реагування на надзвичайні ситуації.

Мета роботи: Розробити комплексну методику визначення необхідного складу сил і засобів цивільного захисту для реагування на надзвичайні ситуації, рекомендації щодо удосконалення обґрунтованості прийняття управлінських рішень.

Методи дослідження: Системний аналіз, порівняння і спостереження, логіко-аналітичний, математичний.

Основні результати: Розроблено комплексну методику визначення необхідного складу сил і засобів цивільного захисту щодо реагування на надзвичайні ситуації, заключний звіт про науково-дослідну роботу.

Ключові слова: комплексна методика, управління, надзвичайні ситуації, реагування, сили та засоби.

Керівник роботи: Тищенко Василь Олександрович

Виконавці: Переверзін Ю.П., Смірнова О.М., Барило О.Г.,        Потеряйко С.П.