База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ РЯТУВАЛЬНИКІВ

держреєстрації 0114U003487

Звіт про НДР: 40 с., 1 додаток, 59 джерел.

Об’єкт дослідження: професійно-технічне навчання рятувальників.

Мета роботи: дослідження змісту професійно-технічного навчання рятувальників з урахуванням сучасних тенденцій розвитку єдиного освітнього простору в Україні, розробка підручника «Підготовка рятувальника: теорія та практика».

Методи дослідження: системного аналізу, порівняння і спостереження, теоретичного аналізу наукової літератури та нормативно-правових актів з питань цивільного захисту.

Основні результати: у результаті виконання роботи підготовлені матеріали для основних розділів підручника «Підготовка рятувальника: теорія та практика».

Ключові слова: рятувальник, професійно-технічне навчання, підготовка, надзвичайна ситуація, аварійно-рятувальна служба.

Керівник: Михайлов Віктор Миколайович

Виконавці: Ковровський Ю.Г., Сидоренко В.Л., Середа Ю.П., Романюк Н.М.