База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

РОЗРОБКА ЗМІСТОВНИХ ЧАСТИН ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ ”БАКАЛАВР„ ТА ”МАГІСТР„ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

держреєстрації 0111U007262

Звіт про НДР: 92 с., 1 рис., 12 джерел.

Об’єкт дослідження: система підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр” та “Магістр” з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Мета роботи: розробка державних вимог до змісту підготовки фахівців з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України: ГСВО підготовки магістра та типових програм з БЖД та ЦЗ; впровадження ГСВО та типових програм у практику діяльності вищих навчальних закладів.

Методи дослідження: спостереження, порівняння, системний аналіз, аналогії.

Основні результати: проведено системний аналіз існуючої системи підготовки фахівців з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України, виявлено проблемні питання щодо змісту навчання у вищезазначеній галузі, розроблено державні вимоги до змісту підготовки фахівців з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України: ГСВО підготовки магістра та типових програм з БЖД та ЦЗ; впровадження ГСВО та типових програм у практику діяльності вищих навчальних закладів.

Ключові слова: галузеві стандарти вищої освіти, безпека життєдіяльності, цивільний захист.

Керівник: Осипенко Сергій Іванович

Виконавці: Потеряйко С.П., Барило О.Г., Дашковська О.В., Погребняк В.П.