База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ (Шифр роботи – „Територіальні громади”)

держреєстрації 0117U004057

Звіт про НДР: 68 с., 2 рис., 32 джерела.

Об’єкт дослідження: реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Мета роботи: методичне забезпечення посадових осіб, які відповідають за створення та реалізацію заходів цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах. Методи дослідження: системний аналіз, синтез, аналогія, узагальнення.

Методи дослідження: системний аналіз, синтез, аналогія, узагальнення.

На підставі теоретичного аналізу нормативно-правової бази, наукової літератури та досвіду роботи об’єднаних територіальних громад розкрито особливості реалізації основних заходів цивільного захисту в умовах реформування.

Розроблено і вдосконалено методичні матеріали для керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, а саме Практичний порадник “Організація цивільного захисту під час реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні”.

Ключові слова: ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ.

Керівник роботи: Михайлов Віктор Миколайович

Виконавці: Ковровський Ю.Г., Романюк Н.М., Васильєв І.О.,

Білошицький М.В., Мазуренко В.І.