База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Провести дослідження та обґрунтувати основні вимоги техногенної та пожежної безпеки до адміністративно-офісних приміщень загальною площею до 300 м² для розроблення контрольного списку (“Чек-листа”)

«Чек-лист – офіс» № держреєстрації 0119U000454 Звіт про НДР: 73 с., 4 розділи, 1 табл., 18 джерел, 9 додатків. Метою цієї роботи є дослідження та обґрунтування основних вимог техногенної та пожежної безпеки до адміністративно-офісних приміщень загальною площею до 300 м2 для розроблення контрольного списку...

Косенко Віталій Іванович

Кандидат технічних наук
Науковий ступень: кандидат технічних наук Шифр і найменування наукової спеціальності: 01.02.03 – будівельна механіка Тема дисертації:«Згин та коливання багатошарових ортотропних  плит на пружній основі» Вчене звання: доцент

Провести дослідження та розробити методику проведення занять на багатофункціональному тренажері (симуляторі) контейнерного типу

«Багатофункціональний тренажер» № держреєстрації 0119U000455 Звіт про НДР: 105 с., 5 розділів, 70 рис., 7 табл., 29 джерел. Метою цієї роботи є дослідження сучасних методів та засобів підготовки пожежників на тренажерах (симуляторах) та обґрунтування конструкції і оснащення багатофункціонального тренажера (симулятора) контейнерного типу. На основі...

Провести дослідження та науково обгрунтувати вимоги пожежної безпеки до ізольованих проводів та кабелів

("ПБ - КАБЕЛІ") № держреєстрації 0117U006512 Мета роботи наукове обґрунтування вимог пожежної безпеки до ізольованих проводів та кабелів з урахуванням положень технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання та інших технічних регламентів. Об'єкт досліджень - поведінка ізольованих проводів та кабелів в стандартизованих умовах...

Моделювання алгоритму вирішення ситуаційних задач з домедичної допомоги на місці події для навчання рятувальників ДСНС України.

Державний обліковий номер: 0220U100175 Державний реєстраційний номер: 0118U003076 УДК: 004.81.001.57:167.1, 355.586+004.89 Кількість сторінок в звіті: 77 Мова звіту: Українська   Об’єкт дослідження: зміст навчання домедичній допомозі рятувальників ДСНС України. Мета дослідження: дослідження змісту навчання домедичній допомозі осіб (рятувальників), які залучаються...

Концепція підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу пошуково-рятувальних сил суб’єктів державної авіації України на засадах уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів.

Державний обліковий номер: 0220U100555 Державний реєстраційний номер: 0118U001596 УДК: 656.7.076:..., 656.7+614.8+378.046.4 Кількість сторінок в звіті: 296 Мова звіту: Українська Об’єкт дослідження: підготовка персоналу пошуково-рятувальних сил державної авіації України. Мета дослідження: обґрунтування базових організаційно-педагогічних та фінансово-економічних напрямів становлення і розвитку вітчизняної...

РОЗРОБЛЕННЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ОТРИМАННЯ ПЕРВИННИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Об’єкт дослідження ─ розроблення розподіленої системи отримання первинних метеорологічних даних на основі модульних технологій (system-on-achip – система на одному кристалі) з виготовленням діючого макета. Мета роботи ─ метою роботи є розроблення системи первинного збирання, оброблення і розповсюдження метеорологічної інформації у...

ОЦІНКА КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОКРИТИЧНИХ ТА КРИТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ЧАСТИНА 1. СКЛАДИ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ

№ держреєстрації 0118U003150 Заключний про НДР: 164 с., 3 ч., 6 табл., 27 рис., 28 джерел Об’єктом дослідження є докритичні та критичні параметри технологічних процесів автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення НС на складах нафти та нафтопродуктів. Метою роботи є...