Tag Archives: НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

ОЦІНКА КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОКРИТИЧНИХ ТА КРИТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ЧАСТИНА 1. СКЛАДИ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ

№ держреєстрації 0118U003150 Заключний про НДР: 164 с., 3 ч., 6 табл., 27 рис., 28 джерел Об’єктом дослідження є докритичні та критичні параметри технологічних процесів автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення НС на складах нафти та нафтопродуктів. Метою роботи є...

Розроблення методичних рекомендацій з організації служби оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій в системі ДСНС України

№ держреєстрації 0114U004185 Звіт про науково-дослідну роботу: 77 стор., 9 розділів. Сьогодні постає необхідність забезпечення надійного і якісного обміну даними та застосування методів і засобів програмного забезпечення, які дозволяють підвищити ефективність діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, якість взаємодії, обміну даними та оцінювання...

РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО СКЛАДУ СИЛ І ЗАСОБІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЩОДО ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

№ держреєстрації 0111U004855 Звіт про НДР: 157 с., 10 рис., 2 додатка, 28 джерел. Об’єкт дослідження: реагування на надзвичайні ситуації. Мета роботи: Розробити комплексну методику визначення необхідного складу сил і засобів цивільного захисту для реагування на надзвичайні ситуації, рекомендації щодо...

РОЗРОБКА МАКЕТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ КУТОЧКІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

№ держреєстрації 0114U003486 Звіт про НДР: 49 с., 7 додатків, 20 джерел. Об’єкт дослідження: інформаційне забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Предмет дослідження: зміст та порядок обладнання інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту. Мета роботи: забезпечення доведення до населення...

„АНАЛІЗ, ФОРМУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 13-Ї ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РЯТУВАЛЬНИКІВ”

№ держреєстрації 0111U004856 Звіт про НДР: 135 с., 1 рис., 3 додатка, 126 джерел. Об’єкт дослідження: управління в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи: збір, аналіз, фахова редакція, формування і забезпечення видання матеріалів 13-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників та подальше доведення до...

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБИТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ВПЛИВУ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ НА АРСЕНАЛИ, БАЗИ І СКЛАДИ БОЄПРИПАСІВ»

(«АРСЕНАЛИ - ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ») Звіт про НДР 276 с., 16 рис., 12 табл., 13 додатків, 40 джерел. Метою даної роботи є розробка пропозицій, які направлені на зниження небезпеки впливу вражаючих факторів лісових пожеж на бази зберігання боєприпасів, що розташовані в...