Tag Archives: РЯТУВАННЯ

УДОСКОНАЛИТИ НАЦІОНАЛЬНУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВУ БАЗУ З ПИТАНЬ АВІАЦІЙНОГО ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ В ЗОНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

№ держреєстрації 0112U001625 Звіт про НДР: 125с., 11 рис., 3 табл., 2 додатків, 23 джерела. Мета роботи – наукове обґрунтування напрямів удосконалення нормативно-правової бази авіаційного пошуку і рятування в зоні відповідальності України. Методи дослідження – робота виконується з використанням експертно-аналітичних...

ВИЯВИТИ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АВІАЦІЙНОГО ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Звіт про НДР: 289 с., 81 рис., 10 табл., 9 додатків, 75 джерел. Об’єкт дослідження – авіаційний пошук і рятування як складна організаційно-технічна система або процес. Мета роботи – розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності авіаційного пошуку і рятування. Методи...

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У ВИСОТНИХ БУДІВЛЯХ

Гасіння пожеж - висотні будівлі Звіт про НДР: 170 с., 6 додатків, 17 джерел. Об’єкт дослідження – нормативні документи, які встановлюють вимоги до протипожежного захисту висотних будинків, фактичний стан їх протипожежного захисту, документи, які регламентують організацію гасіння пожеж у висотних...