Tag Archives: ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Розроблення методичних рекомендацій з організації служби оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій в системі ДСНС України

№ держреєстрації 0114U004185 Звіт про науково-дослідну роботу: 77 стор., 9 розділів. Сьогодні постає необхідність забезпечення надійного і якісного обміну даними та застосування методів і засобів програмного забезпечення, які дозволяють підвищити ефективність діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, якість взаємодії, обміну даними та оцінювання...

РОЗРОБИТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНУ СИСТЕМУ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПОТРЕБ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ

Звіт про НДР: 42 с., 30 джерел. Об’єкт дослідження: сукупність сучасних інформаційних та телекомунікаційних систем. Предмет дослідження: Інформаційно-телекомунікаційна система на базі програмного забезпечення з відкритим кодом. Мета роботи: розробка інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ІТС) на базі програмного забезпечення з відкритим...