Tag Archives: БАЗА ДАНИХ

Розроблення та вдосконалення технологій отримання, оброблення, зберігання та передавання даних автоматизованих метеорологічних станцій

Мета роботи - розроблення форматів баз даних результатів спостережень, отриманих за допомогою автоматичних датчиків; узгодження їх з галузевим державним архівом гідрометслужби; розроблення програмних засобів формування баз даних автоматичних датчиків в узгоджених форматах, передачі їх до сервера галузевого державного архіву, управління...

Розроблення інформаційно-аналітичної системи для підвищення ефективності прогнозування лавинної небезпеки

Мета роботи: Розробляння робочої версії інформаційно-аналітичної системи "Стратиграфія та фізико-механічні властивості снігового покриву" для підвищення ефективності прогнозування лавинної небезпеки в Українських Карпатах. Узагальнення результатів спеціалізованих спостережень за сніговим покривом. Безстрокове електронне зберігання результатів спостережень за сніговим покривом. Інтерпретація та графічна...

РОЗРОБИТИ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ ЩОДО ЗАГРОЗ ОБ’ЄКТІВ ЗА ПАСПОРТАМИ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

    Звіт про НДР: 165 с., 11 додатків, 11 джерел. Об’єкт дослідження: функціонування довідково-інформаційної системи загроз об’єктів за паспортами ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в регіонах України. Предмет дослідження: довідково-інформаційна система загроз об’єктів за паспортами ризиків...

ЕЛЕКТРОННА БАЗА ВИХІДНИХ ДАНИХ РОЗРОБКИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦЗ У ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

№ держреєстрації 015U000979 Звіт про ДКР: 65 с., 3 табл., 38 джерел. Метою цієї роботи є створення програмного забезпечення щодо узагальненої бази вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту при здійсненні проектувальних робіт. Об’єктом дослідження є процес проектувальних...

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ ТА РОЗРОБКА ANDROID-ПРОГРАМИ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

«ПОЖЕЖЕВИБУХОНЕБЕЗПЕКА» № держреєстрації 0114U002247 Звіт про НДР: 58 с., 2 табл., 3 рис., 11 джерел. Об’єктом дослідження є дані пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів. Предметом дослідження є алгоритм пошуку пожежовибухонебезпечних речовин за їх властивостями. Актуальність роботи обумовлена необхідністю створення більш...

АНАЛІЗ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДСНС ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ З МОНІТОРИНГУ ЗМІН КІЛЬКІСНОГО ТА ЯКІСНОГО НАУКОВОГО СКЛАДУ ДСНС

«НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ» № держреєстрації 0114U002248 Звіт про НДР: 85 с., 1 табл., 16 рис.,10 джерел. Об’єкт дослідження – статистичні данні щодо наукового потенціалу структурних підрозділів ДСНС України. Мета роботи – створення інтерактивної інформаційно-аналітичної системи обліку та відображення потенціалу наукових кадрів...

Розробити довідково-інформаційну базу нормативно-правових та нормативних документів з питань цивільного захист, техногенної і пожежної безпеки

"База НД" № держреєстрації 0112U004173 Звіт про дослідно-конструкторську роботу: 139 с., 18 рис., 11 табл., 5 додатків, 13 джерел. Об’єкт дослідження – довідково-інформаційні системи і бази, нормативно-правові та нормативні документи з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Предмет дослідження –...