Tag Archives: ВОГНЕЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Провести дослідження вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів та розробити методику попередньої оцінки їх ефективності

«ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОКРИТТІВ» № держреєстрації 0116U008038 Звіт про НДР: 303 с., 71 рисунок, 101 таблиця, 5 додатків, 26 джерел. Об’єктом досліджень є оцінювання вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів в умовах вогневого впливу за стандартним температурним режимом пожежі. Предмет досліджень - вплив товщини...

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ВОГНЕЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО СПУЧУЮТЬСЯ

№ держреєстрації 0115U000978 Звіт про НДР: 30 рис., 9 табл., 65 джерела. Метою роботи є розкриття закономірностей змінення вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що спучуються, під впливом кліматичних факторів. Об’єктом дослідження є вогнезахисна здатність вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що...

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАУКОВО ОБҐРУНТУВАТИ МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОГНЕЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ УМОВ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ («ТРИВАЛІСТЬ ВОГНЕЗАХИСТУ»)

(«ТРИВАЛІСТЬ ВОГНЕЗАХИСТУ») № держреєстрації 011U007404 Звіт про НДР: IV-т с., *£& рис, -5 табл, №. джерел, у 1 частині, _ додатків. Об’єкт досліджень - вогнезахист будівельних конструкцій та методика оцінювання його ефективності. Мета роботи - розкриття особливостей чинників впливу умов...