Tag Archives: ЕФЕКТИВНІСТЬ

ВИЯВИТИ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АВІАЦІЙНОГО ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Звіт про НДР: 289 с., 81 рис., 10 табл., 9 додатків, 75 джерел. Об’єкт дослідження – авіаційний пошук і рятування як складна організаційно-технічна система або процес. Мета роботи – розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності авіаційного пошуку і рятування. Методи...

Провести дослідження з розкриття особливостей процесів припинення горіння горючих речовин під час застосування сучасних вогнегасних речовин та технологій їх подавання

"Припинення горіння" РК № 0111U006565 Звіт про НДР  483 с,  40 рисунків,  47 таблиць,  11 додатків,  514 посилань на джерела науково-технічної інформації Об’єктом досліджень були процеси припинення горіння у разі взаємодії вогнегасних речовин з газовими горючими середовищами та поверхнями горіння...