Tag Archives: концепція

Підготовка до видання серії монографій “Ресурси поверхневих вод України” по басейнах головних річок України

Мета дослідження: наукове узагальнення сучасних відомостей про природні умови, гідрологічний і гідрохімічний режим водотоків і водойм України з метою підготовки до видання серії монографій "Ресурси поверхневих вод України" по басейнах головних річок. http://ndr.dsns.gov.ua/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/07/Звіт_7_09-1.pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ШИФР – “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”)

№ держреєстрації 0113U004500 Звіт про НДР: 102 с., 5 рис., 3 табл., 5 додатків, 43 цитовані джерела. Об’єкт дослідження: педагогічне проектування освітніх систем. Предмет: зміст, концептуальні, організаційно-правові, психолого-педагогічні аспекти проектування освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту. Мета роботи: обґрунтувати концептуальні,...