Tag Archives: МЕТОДИКА

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ПОСІВІВ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА РІВНІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЗА СУПУТНИКОВИМИ ДАНИМИ

Об’єкт дослідження – площі посівів сільськогосподарських культур. Мета роботи – розроблення системи визначення площ посівів основних сільськогосподарських культур на рівні областей України за супутниковими даними. Розроблення методики отримання геоінформаційних даних для окремих сільськогосподарських посівів. Підготовка рекомендацій визначення геоінформаційних даних окремих...

КОНЦЕПТУАЛЬНІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ШИФР – “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”)

№ держреєстрації 0113U004500 Звіт про НДР: 102 с., 5 рис., 3 табл., 5 додатків, 43 цитовані джерела. Об’єкт дослідження: педагогічне проектування освітніх систем. Предмет: зміст, концептуальні, організаційно-правові, психолого-педагогічні аспекти проектування освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту. Мета роботи: обґрунтувати концептуальні,...

Провести аналіз стану і проблем забезпечення техногенної та природної безпеки, ефективності діяльності єдиної державної системи цивільного захисту в Україні та розробити пропозиції щодо їх покращення

“Національна доповідь” РК № 0114U002573 Звіт про НДР: 1631 с., 6 таблиць, 10 рисунків, 5 додатка, 20 джерел. Об’єкт дослідження – стан техногенної та природної безпеки та ефективність діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту. Предмет дослідження джерела надзвичайних ситуацій та...