Tag Archives: програмне забезпечення

РОЗРОБЛЕННЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ОТРИМАННЯ ПЕРВИННИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Об’єкт дослідження ─ розроблення розподіленої системи отримання первинних метеорологічних даних на основі модульних технологій (system-on-achip – система на одному кристалі) з виготовленням діючого макета. Мета роботи ─ метою роботи є розроблення системи первинного збирання, оброблення і розповсюдження метеорологічної інформації у...

Розроблення автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи моніторингу характеристик атмосферного озону

Мета роботи - розроблення сучасних технічних засобів для автоматизації вимірювання характеристик атмосферного озону. Інформаційно-вимірювальна система моніторингу характеристик атмосферного озону повинна забезпечувати можливість автоматизованого вимірювання характеристик атмосферного озону, обробку та архівацію даних.Метою НДР є розробка інформаційно-вимірювальної системи моніторингу характеристик атмосферного озону...

Створення навчального макету автоматизованої системи оперативно-диспетчерського управління для підготовки та перепідготовки диспетчерів та керівного складу ОДС

№ держреєстрації 0114U004183 Звіт про роботу: 103 с., 11 рис., 2 табл., 122 джерел. Метою цієї роботи є підвищення ефективності функціонування новоствореного навчального макету автоматизованої системи оперативно-диспетчерського управління для підготовки, перепідготовки диспетчерів та керівного складу ОДС. Розроблення навчальних програм підготовки...

Розроблення геоінформаційного комплексу підрозділу ДСНС України на основі web-технологій картографії

№ держреєстрації 0114U004182 Звіт про НДР: 137 с., 67 рис., 8 табл., 71 джерело. Мета роботи - удосконалення інформаційних технологій координації дій сил і засобів підрозділів ДСНС та підвищення ефективності рятувальних заходів. Об’єкт дослідження - інформаційно-телекомунікаційні технології із застосуванням веб-орієнтованих...

РОЗРОБИТИ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ ЩОДО ЗАГРОЗ ОБ’ЄКТІВ ЗА ПАСПОРТАМИ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

    Звіт про НДР: 165 с., 11 додатків, 11 джерел. Об’єкт дослідження: функціонування довідково-інформаційної системи загроз об’єктів за паспортами ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в регіонах України. Предмет дослідження: довідково-інформаційна система загроз об’єктів за паспортами ризиків...

РОЗРОБИТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНУ СИСТЕМУ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПОТРЕБ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ

Звіт про НДР: 42 с., 30 джерел. Об’єкт дослідження: сукупність сучасних інформаційних та телекомунікаційних систем. Предмет дослідження: Інформаційно-телекомунікаційна система на базі програмного забезпечення з відкритим кодом. Мета роботи: розробка інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ІТС) на базі програмного забезпечення з відкритим...