Tag Archives: ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Провести дослідження та науково-обгрантувати вимоги ІТЗ цивільного захисту у містобудівной документації та в проектній документації об”єктів та розробити проект державних будівельних норм

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту № держреєстрації 0117U002561 Об'єкт дослідження – процес формування вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній та містобудівній документації. Метою науково-дослідної роботи є наукове обґрунтування вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту та розроблення проекту ДБН «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту». Метод...

Наукове обґрунтування змісту навчання керівників і працівників штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання” (шифр – “Зміст”)

Державна реєстрація №ОК 0218U007921 Звіт про НДР: 128 с., 1 рис., 1 табл., 7 додатків, 90 цитованих джерел. Об’єкт дослідження: підготовка фахівців для ЄДСЦЗ. Предмет: зміст навчання фахівців структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Мета роботи: удосконалення організації...

Провести дослідження з розробленням проекту технічних вимог до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій з використанням світового досвіду побудови таких систем та новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій

«ОПОВІЩЕННЯ НС» № держреєстрації 0117U001866 Об’єкт досліджень – проект Технічних вимог до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або  виникнення надзвичайних ситуацій. Предмет досліджень – реалізація загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Метою науково-дослідної...

Провести аналіз діяльності органів виконавчої влади у здійсненні заходів захисту населення і територій в умовах АТО на сході України та визначити шляхи її покращення

"Рекомендації ОВВ - цивільний захист" (остаточний) № держреєстрації 0117U 004258 Звіт про НДР містить : 205 с., 45 табл., 15 рис., 5 дод., 3 джерела. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД НЕБЕЗПЕК ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ, ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ, ЖЕНЕВСЬКА КОНВЕНЦІЯ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ...

Провести дослідження та обґрунтувати вимоги з тактичної підготовки основних працівників воєнізованих гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) загонів ДСНС України

"Настанова тактична-підготовка" № держреєстрації 0117U004256  ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ, ОСНОВНІ ПРАЦІВНИКИ, РЕСПІРАТОРНИК, ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ Об’єкт досліджень - тактична підготовка основних працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби ДСНС України. Предмет дослідження - порядок організації та проведення тактичної підготовки основних працівників Державної воєнізованої...

КОНЦЕПТУАЛЬНІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ШИФР – “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”)

№ держреєстрації 0113U004500 Звіт про НДР: 102 с., 5 рис., 3 табл., 5 додатків, 43 цитовані джерела. Об’єкт дослідження: педагогічне проектування освітніх систем. Предмет: зміст, концептуальні, організаційно-правові, психолого-педагогічні аспекти проектування освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту. Мета роботи: обґрунтувати концептуальні,...

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ (Шифр роботи – „Територіальні громади”)

№ держреєстрації 0117U004057 Звіт про НДР: 68 с., 2 рис., 32 джерела. Об’єкт дослідження: реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Мета роботи: методичне забезпечення посадових осіб, які відповідають за створення та реалізацію заходів цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах....

РОЗРОБКА ЗМІСТОВНИХ ЧАСТИН ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ ”БАКАЛАВР„ ТА ”МАГІСТР„ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

№ держреєстрації 0111U007262 Звіт про НДР: 92 с., 1 рис., 12 джерел. Об’єкт дослідження: система підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр” та “Магістр” з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Мета роботи: розробка державних вимог до змісту підготовки фахівців з питань...