Tag Archives: ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Наукове обґрунтування змісту навчання керівників і працівників штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання” (шифр – “Зміст”)

Державна реєстрація №ОК 0218U007921 Звіт про НДР: 128 с., 1 рис., 1 табл., 7 додатків, 90 цитованих джерел. Об’єкт дослідження: підготовка фахівців для ЄДСЦЗ. Предмет: зміст навчання фахівців структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Мета роботи: удосконалення організації...

Провести аналіз стану і проблем забезпечення техногенної та природної безпеки і розробити пропозиції щодо їх розв`язання

"АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД" (остаточний), частина 1 № держреєестрації 0117U004257 Звіт про НДР: 773 с., 17 рисунків, 14 таблиць, , 4 додатка, 12 джерел. СТАН ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ, ДЖЕРЕЛА ТА ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ЗАХОДИ ЗАХИСТУ...

КОНЦЕПТУАЛЬНІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ШИФР – “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”)

№ держреєстрації 0113U004500 Звіт про НДР: 102 с., 5 рис., 3 табл., 5 додатків, 43 цитовані джерела. Об’єкт дослідження: педагогічне проектування освітніх систем. Предмет: зміст, концептуальні, організаційно-правові, психолого-педагогічні аспекти проектування освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту. Мета роботи: обґрунтувати концептуальні,...

Провести дослідження та науково-обґрунтувати методичні рекомендації з питань організації та реалізації заходів цивільного захисту в органах виконавчої влади та на підприємствах, в установах і організаціях

“Методичні рекомендації з питань цивільного захисту” РК № 0114U002574 Звіт про науково-дослідну роботу: 714 с., 4 част., 5 таблиць, 4 додатка, 48 джерел. Об’єкт досліджень ‒ діяльність органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань організації та реалізації заходів...

Провести аналіз діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту та розробити рекомендації щодо її функціонування в сучасних умовах

“Діяльність – ЄДСЦЗ” РК № 0115U000798 Звіт про НДР: 379 с., 9 рисунків, 23 джерела, 8 додатків. Об’єкт досліджень функціонування єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДСЦЗ) в Україні та її складових (підсистеми та ланки) в умовах реформування системи...

Провести аналіз стану і проблем забезпечення техногенної та природної безпеки, ефективності діяльності єдиної державної системи цивільного захисту в Україні та розробити пропозиції щодо їх покращення

“Національна доповідь” РК № 0114U002573 Звіт про НДР: 1631 с., 6 таблиць, 10 рисунків, 5 додатка, 20 джерел. Об’єкт дослідження – стан техногенної та природної безпеки та ефективність діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту. Предмет дослідження джерела надзвичайних ситуацій та...

ПРОВЕСТИ АНАЛІЗ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ВИЗНАЧИТИ ЄДИНІ ВИМОГИ ТА РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

“ПЛАНУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ” № держреєстрації 0114U003818 Звіт про науково-дослідну роботу: 462 с., 4 част., 20 рис., 10 табл., 4 додатка, 38 джерел. Об’єкт досліджень ‒ функціонування єдиної державної системи цивільного захисту України (далі − ЄДСЦЗ) в сучасних умовах та аналогічних...